Home Page‎ > ‎Notizie / News‎ > ‎

23rd Anniversary of Independence of the Republic of Uzbekistan

posted 3 Sep 2014, 02:42 by Webmaster Ambasciata

Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма уч йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги табрик сўзи

 

Ассалому алайкум, азиз ватандошлар!

Муҳтарам меҳмонлар!

 

Бугун халқимиз она юртимизнинг буюк тарихидаги ҳақиқатан ҳам биз учун энг улуғ, энг азиз бўлган Ватанимиз мустақилликка эришган куннинг йигирма уч йиллик байрамини катта шоду хуррамлик билан нишонламоқда.

 

Ана шу қутлуғ айём билан сиз, азизларимни, сизларнинг тимсолингизда бутун халқимизни чин қалбимдан табриклаш, барча-барчангизга ўзимнинг чуқур ҳурматим ва эҳтиромимни билдиришдан бахтиёрман.

 

Азиз юртдошларим, қадрдонларим!

 

Биз ўта оғир, машаққатли синов ва курашларда қўлга киритган Ватанимизнинг Мустақиллик кунини нишонлар эканмиз, барчамизнинг ҳаётимизда чуқур из қолдирган, биз босиб ўтган тарихан қисқа даврда нималарни бошимиздан кечирдик, нималарга эришдик, таъбир жоиз бўлса, “Биз кеча ким эдигу бугун ким бўлдик?” деган фикр-мулоҳазалар беихтиёр хаёлимиздан ўтиши табиийдир.

 

Мустақиллик, истиқлол деган улуғ неъмат аввало халқимизга эркинлик ва озод ҳаётни берган, инсоний шаънимиз, миллий онгимиз, қадр-қимматимизни тиклаб, барчамизга ўзлигимизни англаш туйғусини, тилимиз, муқаддас динимизни, қадрият ва урф-одатларимизни қайтариб берган, Ватанимиз тарихида ҳеч нарса билан қиёслаб бўлмайдиган буюк санадир.

 

Мустақиллик биз учун – бу ўз тақдиримизни қўлга олиб, юртимизнинг ер ости, ер усти бойликларига эга бўлиш, беқиёс моддий ва маънавий салоҳиятимизни амалга ошириш, жаҳон миқёсида ўзимизга муносиб ўрин эгаллаш демакдир.

 

Кечаги мустабид тузумда яшаган инсонлар яхши билади: ўша пайтда Ўзбекистон деган гўзал бир диёрни, ўзбек деган буюк бир халқни ким танирди? Бизни мустақил давлат сифатида ким тан оларди?

 

Юртимиз қандай улкан ва ноёб бойликлар макони, азиз-авлиёлар, буюк алломалар, олим ва мутафаккирлар ватани эканини, биз қандай бетакрор мерос, қандай улуғ зотларнинг вориси эканимизни ким биларди?

 

Миллий қадр-қимматимизни, барчамиз учун муқаддас диний қадриятларимизни, урф-одатларимизни писанд қилмасдан, улар аёвсиз топталган замонларда бундан ортиқ алам ва бедодлик бўлиши мумкинмиди?

 

Ўзбекистонимиз фақатгина хомашё етказиб берадиган, иқтисодиёти бирёқлама ривожланган, пахта яккаҳокимлиги ҳалокатли тус олган ўлкага айлантирилган, собиқ СССР таркибида энг қолоқ аграр республика эмасмиди?

 

Халқимизни боқиш учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини четдан, кимларгадир ялиниб олиб келганимизни унутиб бўладими?

 

Эски тизим ҳукмронлик қилган охирги кунларда юртимизда атиги бир ҳафта-ўн кунга етадиган ун захираси қолганини, деярли очарчилик ёқасида турганимизни унутиш мумкинми?

 

Лекин мустабид тузум қандай адолатсизлик, зулм ва зўравонлигини ўтказмасин, халқимиз ўзлигини, иймон-эътиқодини, дину диёнатини асло йўқотмади ва бошимизга қандай оғир ва машаққатли синовлар тушмасин, ўз қадр-қимматини юксак сақлаб келмоқда. Бу ҳақиқатни ҳеч ким ҳеч қачон эсидан чиқармаслигини истардим.

 

Муҳтарам дўстлар!

 

Бугун истиқлолимизнинг йигирма уч йиллик тўйини ўтказар эканмиз, биз танлаган демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш, дунёдаги тараққий топган мамлакатлар қаторига кириш йўлида амалга оширган ишларимизни баҳолар эканмиз, ҳеч иккиланмасдан айтишни ўзимнинг бурчим деб биламан:

 

юртимизда яшаётган ҳар қайси ёшу қари инсон, миллати, тили ва динидан қатъи назар, бошини баланд кўтариб, ягона Ватанимиз бўлмиш Ўзбекистонимизнинг гуллаб-яшнаши йўлидаги оламшумул ишларда менинг ҳам муносиб ҳиссам бор, деб айтишга ҳақлидир.

 

Ҳақиқатан ҳам, биз қўлга киритган ютуқлар – миллий давлатчилик қурилиши, кенг кўламли замонавий ислоҳотлар натижасида иқтисодиётимиз эришган барқарор ўсиш суръатлари, аҳолимизнинг турмуш даражаси ва сифати юксалиб, юртимиз қиёфаси тобора ўзгариб, чирой очиб бораётгани – буларнинг барчаси халқаро майдонда муносиб тан олинаётгани, обрў-эътиборимиз ошаётгани ҳаммамизга катта ифтихор бағишлайди.

 

Мустақил тараққиёт йилларида мамлакатимиз иқтисодиёти тахминан 5 карра, аҳоли жон бошига ҳисоблаганда 3,7 мартага ўсгани, халқимизнинг ҳаёт даражаси ва сифати ошганининг далили бўлмиш одамларимизнинг жон бошига оладиган даромадлари 8,7 баробар кўпайгани юртимизнинг қисқа даврда кечаги, ўзини боқишга қурби етмаган республикадан тез суръатлар билан ўсиб бораётган замонавий давлатга айланганининг яққол тасдиғидир.

 

Мана шу ютуқларнинг барчасини шу майдонда ўтирган сиз азизлар, сизларнинг тимсолингизда меҳнаткаш, фидойи халқимиз ўз қўли билан яратиб, бугун мустақиллигимизнинг 23 йиллик қутлуғ байрамини ғурур ва ифтихор билан кутиб олаётгани энг юксак баҳоларга муносиб эмасми?!

 

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози давом этаётганига қарамасдан, Ўзбекистон иқтисодиётининг йиллик ўсиши охирги 10 йил давомида 8 фоиздан ошиб, барқарор ривожланиб бораётганини бугунги кунда камдан-кам давлатлар мисолида кўриш, кузатиш мумкин.

 

Мамлакатимизни мана шундай юксак суръатлар билан ривожлантириш, модернизация қилиш ва кенг кўламли ислоҳотларни жорий этиш мақсадида иқтисодиётимизда ўзлаштирилган капитал маблағлар ҳажми 180 миллиард доллардан ортиқ бўлиб, бунинг 60 миллиард доллардан зиёди хорижий сармоялардир.

 

Ана шу инвестициялар ҳисобидан аввало иқтисодиётимизнинг таркибини тубдан ўзгартириш, юксак технологияларга эга бўлган, ҳавас қилишга арзийдиган замонавий корхоналар қуриш, жаҳон бозорида рақобатдош бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқариш, Ўзбекистон салоҳиятини янги босқичга кўтариш имконияти яратилганини кўп-кўп мисолларда кузатиш қийин эмас, албатта.

 

Айни шу йилларнинг ўзида аҳолимизнинг сони 10 миллион 300 минг кишига кўпайиб, бугунги кунда 31 миллион кишини ташкил этаётгани Ўзбекистонимизнинг инсоний салоҳиятини ошириб, янги босқич ва марраларга эришиш учун нафақат мустаҳкам замин туғдирмоқда, керак бўлса, бошқаларни биз билан ҳисоблашишга мажбур қилмоқда.

 

Азиз юртдошларим!

 

Биз эски, ўзини оқламаган тизимдан янги тизимга ўтишда, бунинг учун мустаҳкам пойдевор – фундамент қуришда шошилганимиз йўқ. Яъни, биз “Янги уй қурмасдан туриб, эскисини бузманг” деган ҳикматли иборага итоат қилдик.

 

Биз танлаб олган тадрижий, эволюцион йўл – мақсад-муддаоларимизга босқичма-босқич, қадам-бақадам етиш йўлини ўзимизга маъқул топдик, уни катта синовлардан ўтказдик.

 

Йиллар ўтиши билан, олдимизга қўйган буюк мақсадлар сари юришимизда чуқур ва атрофлича ўйланган, халқаро майдонда “ўзбек модели” деб тан олинган демократик ислоҳотлар йўли нақадар тўғри эканини ҳаётимизнинг ўзи оқлаб, исботлаб бермоқда ва бу ҳақиқатга бизга хайрихоҳ бўлмаган мутахассис ва экспертлар, тегишли халқаро институтлар ҳам иқрор бўлмоқда.

 

Шулар ҳақида гапирганда, мамлакатимиз тараққиётида янги босқич ва уфқларни забт этишда барчамизни қувонтирадиган, энг катта мезон аввало юртимизда ҳукм сураётган барқарорлик, осойишталик ва ҳамкорлик, ўзаро ҳурмат ва меҳр-оқибат муҳити, ватандошларимизнинг тобора ўсиб бораётган дунёқараши ва онгу тафаккури, ҳуқуқий ва сиёсий маданияти ва фаоллиги, десак, ҳеч қандай хато бўлмайди.

 

Халқимизнинг маънавиятини янада юксалтириш учун амалга ошираётган ишларимиз ўз ҳосилини бермоқда ва шу фурсатдан фойдаланиб, айтмоқчиман – бу соҳада эришган марраларимиз билан биз ҳеч кимдан кам бўлмасдан, кўпгина манаман деган давлатлардан ўзиб кетганимизни энг муҳим ютуғимиз, деб ҳисоблайман.

 

Бир пайт билдирган фикримни яна такрор айтаман: моддий нуқтаи назардан биз энг ривожланган давлатлардан балки ҳали орқададирмиз. Лекин, биз ўз йўлимизни танладик ва бу йўлдан қайтмасдан, қатъий ишонч билан айта оламиз: моддий нуқтаи назардан ҳам бу марра албатта бизники бўлади, аммо маънавий нуқтаи назардан қараганда, энг енгилмас куч ўзи нима? Юксак маънавиятли халқ эмасми? Ўзингиз айтинг, бундай халқни енгиб бўладими?

 

Бу ҳақда сўз юритганда, бошлаган ишларимизнинг давомчилари бўлмиш азиз фарзандларимизни ўз фикрига, ўз қарашларига эга, замонавий билим ва касб-ҳунарларни пухта эгаллаган, эртанги кунимизнинг масъулиятини ўз зиммасига олишга қодир бўлган, бугунги давр талаб қиладиган соғлом ва баркамол авлод этиб тарбиялаш масаласига ўз вақтида устувор аҳамият бериб, уни умуммиллий даражага кўтарганимиз – энг тўғри, узоқни кўзлаган, ҳаётимизда ўзини тўла оқлаган тарихий қадам бўлди.

 

Бир фараз қилайлик, биз бундан 17 йил олдин таълим соҳасини мутлақо ўзгартирган, янги, замонавий босқичга олиб чиққан дастурларни қабул қилмасак, бугун тез ўзгараётган глобаллашув даври, ҳаётимизга тобора чуқур кириб бораётган Интернет асрининг ўткир ва мураккаб талабларига муносиб жавоб бериш, мамлакатимизнинг тараққиётини, истиқболини таъминлаш, биз кўзлаган, келажаги буюк давлат қуриш деган улуғ мақсадни олдимизга қўйиш мумкинмиди?

 

Азиз болаларим, қадрдонларим!

 

Бугун мана шу муҳташам майдонда жамулжам бўлиб ўтирган сиз, ёш авлодимиз вакилларига, менинг фарзандларим бўлмиш бутун Ўзбекистон ёшларига қалбимда, юрагимда бўлган бир фикрни айтмоқчиман: ҳар қачон сизлар билан учрашганда, сизларнинг ёниб турган кўзларингизни, навқирон қадди-қоматингизни, сизлар эришаётган ютуқларни кузатганда, кўпчилик қатори мен ҳам ўзимда худдики қанот пайдо бўлгандек ҳис этаман.

 

Сизлар қаерда, қайси соҳада бўлмасин – билим олиш, илму фан чўққиларини эгаллаш, энг замонавий касб-ҳунарларни ўзлаштириш, бизнес соҳасини ривожлантиришда, спорт майдонларида Ўзбекистоннинг шуҳратини тараннум этишда барчага намуна бўлаётганингиз, сўзсиз, ҳаммамизни қувонтиради.

 

Бунинг яққол тасдиғини куни кеча Хитой Халқ Республикасининг Нанкин шаҳрида ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги Иккинчи Олимпия ўйинларида 28 нафар ёш спортчимиз қатнашиб, 4 та олтин, 3 та кумуш, 3 та бронза, ҳаммаси бўлиб – 10 та медални қўлга киритгани бутун Ўзбекистонимиз ёшларининг мустақиллигимизнинг 23 йиллик байрамига улкан ҳиссаси бўлди, десам, айни ҳақиқатни айтган бўламан.

 

Ўзингиз бир ўйлаб кўринг, 28 нафар навқирон ўғил-қизларимиз ана шундай нуфузли халқаро мусобақада ҳеч кимга бўш келмасдан, азму шижоат кўрсатиб, илгари биз тасаввур қилишимиз ҳам қийин бўлган шундай улкан марраларга эришган экан, бу бутун Ватанимизнинг ютуғи эмасми?

 

Азиз фарзандларим, ҳеч қачон унутманг: сиз эришган марра ва ютуқларингиз халқимиз, элимиз эришган ютуқлар деб ҳисоблайман, сизнинг бугунги ва эртанги кунингиз янада ёруғ бўлиши учун бор кучимни аямайман.

 

Ёшлар ҳақида қанча гапирсам, чарчамайман. Бу ҳақда гапирганда, очиғини айтсам, ўзимни ҳам худди яшариб кетгандек ҳис қиламан.

 

Бугун биз бошлаган улуғ ишларнинг давомчилари бўлмиш мана шундай йигитлар, қизларимизни, уларнинг бахту камолини кўриб, шундай гўзал юртда, шундай ёруғ, мусаффо осмон остида яшаш насиб этганига барчамиз шукроналар айтамиз. Бундай бахтли ҳаётни халқимиз асрлар, минг йиллар давомида ҳавас ва орзу қилиб яшаган эди. Бизни мана шундай саодатли кунларга Худо етказяпти. Ҳар тонгда пок бўлиб, чин дилдан сўрасак, Яратганимизнинг ўзи албатта йўлимизни очиб беради. Ва Оллоҳнинг назари тушган мана шу муқаддас юртда ҳеч ким ҳеч қачон кам бўлмайди, иншоолло.

 

Муҳтарам дўстлар!

 

Ҳозирги кунда дунёнинг турли ҳудуд ва минтақаларида, яқин ва узоқ атрофимизда экстремизм ва терроризм, қарама-қаршилик, қон тўкилиши, хавф-хатарлар ортиб, умуман, вазият тобора кескинлашиб бораётгани барчамизни хавотир ва ташвишга солиши табиийдир.

 

Минг афсуски, бундай қонли тўқнашувлар, низо ва зиддиятлар ўз ечимини топиб, камайиш ўрнига кўпайиб бормоқда.

 

Бундай ўта нотинч, таҳликали шароитда энг муҳим масала – бу ҳам бўлса, қаерда, дунёнинг қайси чеккасида бўлмасин, энди бошланаётган қарама-қаршилик ва пайдо бўлаётган можароларни эътиборсиз қолдирмаслик, улар урушга айланиб кетишининг олдини олиш учун вазият доимо жаҳон ҳамжамияти назоратида бўлиши даркор.

 

Ўзбекистоннинг позицияси бундай ҳолатлар, кескин зиддият ва тўқнашувларни фақатгина сиёсий йўл, тинч воситалар билан ҳал этиш, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Низомида муҳрлаб қўйилган асосий принципларга ва халқаро нормаларга итоат қилган ҳолда, давлатларнинг суверенитети ва чегараларнинг дахлсизлигини бузишга, зўравонлик ва куч ишлатишга йўл қўймасликдан иборатдир.

 

Мана шундай ўта мураккаб вазият барчамиздан аввало огоҳ, ҳушёр ва сезгир бўлишни талаб қилмоқда.

 

Яқин ва узоқ қўшниларимиз билан тил топиб, бизларни бирлаштирадиган умумий мақсадлар йўлида ҳамкорликни янада кучайтириш, ўзаро манфаатли алоқаларни ўрнатиш устувор вазифамиз бўлиб қолишини замоннинг ўзи тақозо этмоқда.

 

Бизга тинчлик ва омонлик керак. Мана шундай эзгу фикр, эзгу интилиш барча-барчамизнинг юрагимиз, қалбимиздадир, десам, айни ҳақиқатни айтган бўламан.

 

Фурсатдан фойдаланиб, бизнинг бугунги энг улуғ, энг азиз байрамимизга ташриф буюрган муҳтарам меҳмонларимизга, хорижий давлатларнинг элчилари, халқаро ташкилотларнинг вакилларига ўзимнинг юксак ҳурмат ва эҳтиромимни билдириш менга катта мамнуният етказади.

 

Сизларнинг Ўзбекистонга доимо хайрихоҳ бўлиб, амалий ёрдам кўрсатиб келаётганингиз учун халқимиз номидан чин қалбимдан миннатдорлик билдираман, барчангизга сиҳат-саломатлик, юртингизга равнақ тилайман.

 

Муҳтарам ватандошларим, қадрдонларим!

 

Шу мунаввар оқшомда барчангизни бағримга босиб, Мустақиллик байрами билан табриклар эканман, ҳаммангизга тинчлик-омонлик, бахту саодат, хонадонларингизга, эл-юртимизга файзу барака тилайман.

 

Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо бўлсин!

 

Мустақиллигимиз абадий бўлсин! 
Выступление Президента Ислама Каримова на торжествах, посвященных 23-летию независимости Республики Узбекистан 

Дорогие соотечественники!

 

Уважаемые гости!

Сегодня наш народ с большим воодушевлением и радостью отмечает поистине самую великую, самую дорогую, незабываемую дату в славной истории нашей страны – 23-летие независимости Родины. Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, мои дорогие, и в вашем лице весь народ Узбекистана с этим замечательным праздником, выразить вам свое глубокое уважение и почтение.

 

Дорогие друзья!

 

Сегодня, празднуя День независимости нашей Родины, обретенной нами в чрезвычайно сложных условиях, мы невольно вспоминаем, какие тяжелые испытания нам пришлось пережить, задаемся вопросом, чего мы достигли за столь короткий с исторической точки зрения период времени, кем мы были и кем стали.

 

Независимость – это священное, ни с чем не сравнимое благо, ее достижение – это великое, судьбоносное событие, принесшее свободу нашему народу, пробудившее наше национальное самосознание, честь и гордость, чувство собственного достоинства, вернувшее нам родной язык, нашу религию, ценности и традиции.

 

Независимость для нас – это возможность свободно распоряжаться своей судьбой, судьбой своей страны, ее природными, экономическими и интеллектуальными ресурсами, задействовать ее огромный материальный и духовный потенциал на благо нашего народа, занять достойное место в мировом сообществе.

 

Во времена бывшего тоталитарного режима кто в мире знал, что есть такая прекрасная страна, как Узбекистан, такая нация, как благородный узбекский народ? Кто признавал нас как независимое государство? Кто знал о том, что наша земля – это край огромных, уникальных богатств, родина великих ученых и мыслителей, наследниками какого бесценного достояния и потомками каких выдающихся личностей мы являемся?

 

Те, кто жил в то время, хорошо помнят, что не было большего унижения и обиды, когда попирались наши национальные ценности, традиции и обычаи, тогда, в составе бывшего СССР, Узбекистан был отсталой аграрной республикой с односторонней, гипертрофированной сырьевой экономикой, разрушительно влияющей на нее монополией производства хлопка.

 

Можно ли забыть, как продовольственную продукцию, необходимую для удовлетворения самых насущных потребностей населения, мы ценой больших усилий завозили извне? Можно ли забыть, как в последние дни старой системы в республике оставалось муки всего лишь на одну-две недели и наш народ фактически оказался на грани голода?

 

Но, несмотря на всю эту угнетающую несправедливость и подавляющее воздействие бывшего центра, наш народ не отказался от своих твердых убеждений и жизненных принципов, от всего того, что является для него самым святым и дорогим, и какие бы трудные испытания ему ни приходилось преодолевать, он всегда сохраняет свою честь и достоинство. Об этом никто и никогда не должен забывать.

 

Уважаемые соотечественники!

 

Сегодня, когда мы отмечаем 23-ю годовщину нашей независимости, оценивая результаты неуклонного продвижения по избранному нами пути с целью построить демократическое государство и гражданское общество, войти в число развитых стран мира, считаю своим долгом твердо заявить:

 

каждый живущий в нашей стране человек, независимо от возраста, национальности, языка и вероисповедания, вправе с высоко поднятой головой сказать, что в проделанной всеми нами колоссальной работе во имя процветания и прогресса нашей общей Родины – Узбекистана есть и его достойный вклад.

 

Действительно, достигнутые нами успехи – формирование национальной государственности, устойчивые темпы роста экономики в результате осуществляемых широкомасштабных, последовательных реформ, повышение уровня и качества жизни населения, все более преображающийся облик наших городов и сел, возрастающий авторитет страны и широкое признание наших достижений на международной арене – вызывают у всех нас чувство гордости.

 

В годы независимого развития экономика Узбекистана выросла почти в 5 раз, на душу населения – в 3,7 раза, доходы наших людей на душу населения – как свидетельство роста уровня и качества жизни – в 8,7 раза. Все это является наглядным подтверждением того, что за короткий период наша страна из вчерашней отсталой республики, не способной содержать себя, превратилась в динамично развивающееся современное государство.

 

Несмотря на продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, годовой рост экономики Узбекистана в последние 10 лет составляет более 8 процентов, при этом она продолжает стабильно развиваться, что в настоящее время можно наблюдать лишь в немногих государствах мира.

 

В целях развития нашей страны столь высокими темпами, ее модернизации и обновления, осуществления масштабных реформ в экономике было освоено более 180 миллиардов долларов капиталовложений, из них свыше 60 миллиардов долларов – это иностранные инвестиции.

 

Безусловно, можно привести множество примеров того, что за счет этих инвестиций были созданы широкие возможности, прежде всего для коренных структурных преобразований в экономике, строительства самых современных, высокотехнологичных предприятий, производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, качественного роста потенциала Узбекистана в целом.

 

Именно в эти годы численность населения страны выросла на 10 миллионов 300 тысяч человек и в настоящее время составляет 31 миллион, что, еще больше повышая человеческий потенциал Узбекистана, формирует мощную основу для достижения все новых и новых высоких рубежей.

 

Дорогие друзья!

 

Хочу обратить ваше внимание на то, что при переходе от старой, не оправдавшей себя системы к новой, при построении для этого прочного фундамента мы не принимали опрометчивых, необдуманных решений и четко следовали принципу “Не построив новый дом – не разрушай старого”.

 

Мы определили наиболее отвечающим нашим условиям и целям выбранный нами эволюционный путь развития – путь поэтапного, последовательного решения поставленных нами перед собой задач, что способствовало успешному преодолению больших испытаний, неизбежных при кардинальном обновлении государства и общества.

 

Сегодня, по прошествии времени, сама жизнь доказала, насколько правильным для достижения намеченных рубежей был избранный нами путь демократических реформ – глубоко и всесторонне продуманных, признанных мировым сообществом как "узбекская модель" развития, – и в этом все больше убеждаются авторитетные международные институты, даже не совсем лояльные по отношению к нам специалисты и эксперты.

 

Следует отметить, что самым важным фактором, радующим всех нас, вдохновляющим на новые достижения и дальнейшее продвижение по пути развития и прогресса, прежде всего являются царящие в нашей стране мир и стабильность, межнациональное и гражданское согласие, атмосфера взаимного уважения и добра, изменяющиеся мышление и мировоззрение наших соотечественников, рост их правовой и политической культуры и активности.

 

Осуществляемая нами работа по дальнейшему повышению духовности в обществе дает свои позитивные результаты, и могу смело утверждать – мы, ни в чем и никому не уступая, добились в этой сфере таких успехов, каким могут позавидовать даже развитые страны, это я считаю нашим самым важным достижением.

 

Говоря об этом, необходимо подчеркнуть, что мы своевременно определили важнейшим, общенациональным приоритетом воспитание наших детей, являющихся продолжателями начатых нами благородных дел, самостоятельно, по-новому мыслящим, здоровым и гармонично развитым поколением, обладающим твердыми убеждениями и позицией, глубоко овладевшим современными знаниями и профессиями, способным взять на себя ответственность за судьбу своей страны и народа, – и это стало самым верным, дальновидным, полностью оправдавшим себя историческим решением.

 

Только представьте себе: если бы 17 лет назад мы не приняли программы, совершенно изменившие сферу образования и воспитания, поднявшие ее на качественно новый, современный уровень, то смогли бы мы сегодня достойно отвечать на острые и актуальные требования и вызовы стремительно меняющегося времени, эпохи глобализации, века интернета, все глубже проникающего в нашу жизнь, обеспечить развитие и прогресс страны, поставив перед собой такую высокую цель, как построение государства с великим будущим?

 

Дорогие мои дети!

 

Сегодня, обращаясь к вам, собравшимся на этой величественной площади представителям нашего молодого поколения, ко всей молодежи Узбекистана – моим сыновьям и дочерям, хочу искренне, от всего сердца сказать: каждый раз, встречаясь с вами, видя ваши глаза, горящие энтузиазмом, вас, уверенных и целеустремленных, достигаемые вами успехи, я, как и большинство наших соотечественников, чувствую себя окрыленным.

 

Отрадно, что где бы ни было, в любой сфере – будь то получение знаний, покорение вершин науки, освоение самых современных, востребованных профессий, развитие сферы бизнеса, достижение побед в спорте, благодаря которым высоко поднимается флаг нашей Родины на международных соревнованиях, одним словом, прославление Узбекистана, завоевание мирового признания – вы ярко демонстрируете свою силу и энергию, талант и способности.

 

Еще одним подтверждением этого служит участие 28 наших молодых спортсменов во II юношеских Олимпийских играх в городе Нанкине, в Китайской Народной Республике, и завоевание ими 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, в общей сложности 10 медалей, что стало достойным подарком молодежи Узбекистана к 23-летию независимости нашей страны.

 

Дорогие мои дети, никогда не забывайте – достигнутые вами рубежи, ваши успехи, ваше счастье я считаю своим счастьем, счастьем всего нашего народа и готов и дальше делать все возможное для обеспечения вашего будущего, обретения вами достойного места в обществе.

 

Уважаемые друзья!

 

Нарастающая в настоящее время напряженность в различных регионах мира, ближнего и дальнего зарубежья, усиливающиеся проявления экстремизма и терроризма, кровопролитие, угрозы и вызовы миру и стабильности – все это, естественно, вызывает у всех нас тревогу и беспокойство.

 

К огромному сожалению, такие кровавые столкновения и противостояния не предотвращаются и не находят мирного урегулирования, а, напротив, обостряются.

 

В нынешней чрезвычайно неспокойной, тревожной обстановке самое важное – в каком бы регионе мира ни происходили подобные конфликты – не упускать из поля зрения процесс их зарождения, предотвращать эскалацию и перерастание в войну, одним словом, ситуация всегда должна находиться под постоянным контролем мирового сообщества.

 

Узбекистан твердо придерживается позиции, что разрешение таких острых противоречий и столкновений возможно только политическим путем и мирными средствами, необходимо неукоснительное соблюдение основных принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и международных норм о недопущении нарушения суверенитета, неприкосновенности границ государств и применения силы.

 

Само время требует, чтобы в таких сложных условиях все мы были еще более бдительными и внимательными, нашими приоритетными задачами оставались укрепление взаимодействия с ближними и дальними странами, установление взаимовыгодных связей, дальнейшее развитие сотрудничества на пути к объединяющим нас общим целям.

 

Пользуясь этой возможностью, хочу выразить свое самое искреннее уважение и почтение присутствующим на нашем сегодняшнем праздничном торжестве иностранным гостям, послам зарубежных государств, представителям международных организаций.

 

От имени нашего народа выражаю вам сердечную признательность за ваше постоянное доброжелательное отношение и сотрудничество с Узбекистаном, желаю всем вам здоровья, мира и процветания вашим странам.

 

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

 

В этот прекрасный вечер, мысленно обнимая всех вас, еще раз поздравляю с праздником независимости, желаю всем мира, счастья и благополучия, достатка и изобилия вашим домам, всему нашему народу.

 

Пусть будет чистым небо над нашей Родиной!

 

Пусть будет вечной наша независимость!

Address

by President H.E. Mr. Islam Karimov

at the Festive Ceremony Dedicated to the 23rd Anniversary

of Independence of the Republic of Uzbekistan

 

 

Assalamu alaykum, dear compatriots!

Distinguished guests!

 

Today our nation is celebrating with great happiness and delight the truly greatest, the dearest and unforgettable date in the glorious history of our country – the 23rd anniversary of the Independence Day of our Homeland.

 

I am happy from the bottom of my heart to congratulate you, my dear compatriots, and in your person our entire nation on this sacred occasion, and express my deep respect and esteem to all of you.

 

 

Dear compatriots and dear friends!

 

As we celebrate the Independence Day of our Homeland, which was gained in the toughest and severe trials and struggle, it is natural that we unwillingly ponder over what we have lived through and what we have achieved during this historically short period of time that left a deep trace in our life, and literally ask ourselves: «Who were we yesterday and who have we become today?».

 

The independence and sovereignty as a great blessing stand as an utterly incomparable landmark date in the history of our Homeland.  First of all, it has granted liberty and free life to our nation, allowed us to regain our human dignity, national consciousness, values and self-esteem, and returned to all of us the feeling of self-identity, the mother tongue, our sacred religion, customs and traditions.

 

For us the independence means that taking our destiny to our own hands we became able to manage the natural resources of our country, realize our enormous material and spiritual potential, and gain a commendable place in the international arena.

 

 

The people who lived during the old despotic regime know well: who did then know the beautiful land by the name of Uzbekistan and the great nation by the name of Uzbeks? Who did recognize us as an independent state?

 

Who did have any idea that our country is the land of enormous and rare wealth, the home to many saints and great scholars, scientists and thinkers? Who did know that we are the heirs to the unmatched heritage and the successors of outstanding people?

 

Could it be more despair, suffering and lawlessness in those times when our national self-esteem and dignity, our sacred religious values, customs and traditions were ignored, disregarded and mercilessly trampled down?

 

Wasn’t our Uzbekistan the most backward agrarian republic in the former Soviet Union that was turned into the land which had to only supply raw materials and had a lop-sided economy where the cotton monopoly took a catastrophic scale?

 

Can we forget the times when to feed our people we used to bring the necessary food commodities from abroad begging someone out there?

 

Is it possible to forget that in the last days of reign of the old regime we had the flour reserves sufficient only for seven-ten days and stood on the brink of famine?

 

However, no matter what injustice and tyranny was exerted on us by the despotic regime, our people never lost their identity, fidelity and belief, faith and religion. And no matter what severe and tough trials and hardships we had to live through, we continued keeping our dignity high. And no one must ever forget about that.

 

 

Dear friends!

 

Today as we celebrate the 23rd anniversary of our independence and assess the work we have carried out in building a democratic state and civil society and joining the ranks of the developed countries of the world, I deem it my duty to definitely say the following: any person living in our country both young and old, irrespective of his nationality, language and religion, keeping his head high, has a right to say that there is also his worthy contribution to the world-famous work to make our Homeland – Uzbekistan prosperous.

 

Indeed, we are profoundly proud that all our achievements in building the national statehood, the large-scale progressive reforms that resulted in stable growth rates of our economy, growth of living standards of our population and continuous improvement of the look of our country, are worthily recognized in the international arena and raise our authority and respect towards us.

 

In the years of independent development our national economy grew about 5 times or per capita - 3,7 times, and the income per capita, which serves as a confirmation of growth of living standards of our population, grew 8,7 times. These indices prove that during a short period of time Uzbekistan – once a republic unable to sustain itself – has turned into a modern state with rapid growth rates.

 

Despite the ongoing global financial and economic crisis, during the last 10 years the annual growth rate of Uzbekistan’s economy has exceeded 8 percent and such a stable progress can now be observed just in few countries.

 

More than 180 billion dollars (including over 60 billion dollars of foreign investments) have been channeled to our economy to develop our country with such high growth rates, modernize it and implement the large-scale reforms. Certainly, there are many examples which show that thanks to these investments we were able to radically change the structure of our economy, establish the modern enterprises with cutting-edge technologies, manufacture the commodities competitive in the world market, and raise Uzbekistan’s potential to a new level.

 

During these years alone the number of our country’s population grew 10 million 300 thousand, and today it makes up 31 million. This factor raises Uzbekistan’s human potential and creates a firm foundation to secure the new level of development and new objectives.

 

 

Dear compatriots!

 

We were not in rush in transiting from the obsolete system to a new one, in building a solid foundation for this purpose. We followed a wise truth which goes: «Do not destroy the old house until you build a new one». We have chosen a gradual and evolutionary path to move towards our goals and objectives phase to phase and step by step. We found it right for us and put this principle to big tests.

 

As years are passing by, the life itself has proved that the course of deeply and thoroughly thought-out democratic reforms to achieve our great goals, and which is recognized by the international community as an «Uzbek model», was truly right. The experts and relevant international institutions, which did not then join us in supporting this truth, are now becoming convinced of it.

 

Speaking of this, it will not be a mistake to say that in securing the new stages and horizons in development of our country the biggest fine criteria, above all, is the atmosphere of stability and cooperation, mutual respect, kindness and courtesy prevailing in our country, as well as the ever growing worldview, consciousness and mindset, legal and political awareness and activeness of our compatriots.

 

Our activity to enhance the spirituality of our people is yielding their results. Availing myself of this opportunity, I want to definitely say: I believe that our most important achievement is that we are not inferior to anyone in terms of accomplishments in this sphere, and we have outrun many powerful states in this respect.

 

It should be mentioned that we have timely attached an important priority to upbringing a healthy and harmoniously developed young generation able to master modern knowledge and professions, take on a responsibility for our future, our dear children with independent thinking and worldview who will continue our endeavors. We have raised this issue to a national level and the life itself has proved that it was the most right, far-sighted and time-honored historical step.

 

Let us assume, if 17 years ago we didn’t launched the programs which have completely transformed the sphere of education and elevated it to a new modern stage, could we today meet the critical and complex requirements of the rapidly changing time of globalization, the challenges of the Internet age which is yet deeper penetrating our lives? Could we ensure the progress and future of our country, and put forward a great goal of building a state with great future?

 

 

 

My dear and beloved children!

 

From the bottom of my heart I would like to share my idea with you – the representatives of our young generation who have gathered today in this sublime square, my children – the entire youth of Uzbekistan: each time I meet you and see you in the full bloom of youth, your sparkling eyes and witness your achievements, like many of us, I feel as if I also get my own wings.

 

Wherever and in whichever sphere you are – whether it is education or reaching the peaks of science, mastering the modern professions or developing the business sphere, celebrating the glory of Uzbekistan at international sport arenas and revealing yourselves to the world, you are surely making all of us happy.

 

It will be the very truth to say that the striking evidence of the aforementioned is the results of participation of our 28 young sportsmen at the Second Summer Youth Olympic Games held in the city of Nanjing of the People’s Republic of China, where they have won 4 gold, 3 silver and 3 bronze, and in total, 10 medals. And this was a great contribution of Uzbekistan’s youth to the 23rd anniversary of our Independence.

 

My dear children, do not ever forget that I consider your accomplishments and victories as our people’s victories, and I will spare no effort and strength to make your today and future even brighter.

 

 

Dear friends!

 

It is natural that growing extremism and terrorism, confrontation, bloodshed, threats and challenges in various areas and regions of the world, in the near and far neighborhood, and in general, continuous escalation of situation raises alarm and concern in all of us.

 

Unfortunately, such bloody clashes, conflicts and contradictions are on the rise instead of being tackled and reduced.

 

In such an extremely turbulent and dangerous condition the most important issue is not to overlook the newly emerging standoffs and rising conflicts no matter in what part of the world occur, so that to keep the situation under constant control of the world community to prevent them from escalating into a large-scale war. 

 

The position of Uzbekistan is as follows: such situations, grave confrontations and clashes must be resolved only by political and peaceful means in compliance with the basic principles and international norms set by the Charter of the United Nations, by observing the principles of inviolability of state sovereignty and borders, prevention of violence and use of force.

 

Such an extremely tense situation requires from all of us to be alert, vigil and shrewd.

 

The time itself requires that our priority must envisage finding a common language with our near and far neighbors, enhancing cooperation on the basis of common objectives that unite us and establishing the mutually beneficial relations. 

 

Availing myself of this opportunity, it gives me a profound pleasure to express my high respect and esteem to our dear guests, ambassadors of foreign countries and representatives of international organizations who have joined us in this great and dearest holiday.

 

On behalf of our nation I sincerely thank you for your continuous support and practical assistance rendered to Uzbekistan, and wish a sound health to all of you and prosperity to your countries.

 

Distinguished compatriots, my dears!

In this luminous evening, embracing all of you and congratulating on the Independence Day, I wish you peace and tranquility, happiness and joy, as well as abundance and plenty to your households and our country!

 

Let our Homeland be peaceful and our skies be always clear!

 

Let our Independence be eternal!

Comments