E'lon!

O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi elchixonasi ushbu veb-saxifasining faoliyati to'xtatilishi munosabati bilan, saytga tashrif buyuruvchilarni quyidagi manzil 

orqali elchixonaning yangi saxifasiga o'tishi mumkinligini ma'lum qiladi:

http://uzembassy.it/site/index?language=uz#  

Объявление! 

В связи с прекращением функционирования данного сайта Посольства Республики Узбекистан в Итальянской Республике, просим вас, уважаемые посетители, перейти по нижеследующей ссылке на наш новый сайт: 

http://uzembassy.it/site/index?language=ru

 

Attention to Visitors!

 Due to termination of this web site of Embassy of the Republic of Uzbekistan in the Italian Republic, we suggest follow below link to visit our new website: 

http://uzembassy.it/site/index?language=en

 

Attenzione ai cittadini della Repubblica Italiana!

 Per motivi di cessazione del funzionamento dell'attuale sito web dell'Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan nella Repubblica Italiana, si prega ai spettabili visitatori di passare dal link sottoindicato al nostro nuovo sito: 

http://uzembassy.it/site/index?language=x

http://www.uzbekistanitalia.org/home/27-anni-dell-indipendenza-dell-uzbekistan

В Узбекистане запущена электронная въездная визовая система (e-visa.gov.uz)

https://uzbektourism.uz/#